בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)
יום פתוח