בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)
נותרו עוד מספר מקומות לשנה"ל תשע"ז!