בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

אביישר נריה / בוגר

לבוגרים/ות

בוגר מגמת תסריטאות ב"מעלה".

דרשן, פרשן וצייד ביוטים.

תסריטאי