בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

נושאים לדיון

סרטי מעלה מעוררים דיון בנושאים רבים

את רשימת הנושאים ניתן למצוא בקטלוג הסרטים שלנו בצד ימין "סרטים על פי תיוג"

http://www.maale.co.il/he/movies/catalog

לרעיונות נוספים ניתן לכתוב ל: einat@maale.co.il