בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

וזר לא יבין זאת - טריילר