בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

Behind Why Does The Sun מאחורי הקלעים "למה השמש"