בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

את המקום מרחוק

עליה להר הבית

ארבעה יהודים, העולים, אף בשנים אלה ובמצב זה, להר-הבית. אחד מעולי ההר הוא הבמאי עצמו, עובדה המעניקה לסרט אופי אישי וזווית ראייה ייחודית. הסרט אינו פוליטי, והוא מנסה להעביר לצופה תחושה של קרבה ל"מקום", להר-הבית.

צוות
אנשי צוות נוספים
צלם: אילן שכטר
פרסים והקרנות

הפסטיבל הבינלאומי ה5- לסרטי סטודנטים, תל-אביב, 1994.
פסטיבל מאגנס לסרטים יהודיים, ברקלי, ארה"ב, 1997.