בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

לו"ז שנתי

סמינריון הכרות לתלמידי שנה א':   17-18/10/2017    כ"ז-כ"ח בתשרי  תשע"ח

סמינריון בית-ספרי:  22-26/10/17   ב'-ו' בחשוון תשע"ח

פתיחת סמסטר א'  -  30/10/2017  י' חשוון  תשע"ח 

חופשת חנוכה  -  אין חופשה (מדליקים נרות במעלה) 

סיום סמסטר א' -  24/01/2018   ח' שבט  תשע"ח 

שבוע השלמות ומבחנים  -  29-31/01/2018   י"ג-ט"ו שבט תשע"ח 

חופשת סימסטר  -  1/02/2018 ט"ז שבט תשע"ח  עד 18/02/2018  ג' אדר תשע"ח

פתיחת סמסטר ב'  - 19/2/18   ד' באדר תשע"ח

חופשת פסח  - 22/03/2018  ו' ניסן תשע"ח עד  8/04/2017 כ"ג ניסן תשע"ח

חופשת יום הזיכרון ויום העצמאות  -  18/04/2018 ג' אייר  תשע"ח 

סיום סמסטר ב'  -  30/05/2018 - ט"ז סיון תשע"ח

יום עיון בית ספרי  -   04/06/2018 – כ"א סיון  תשע"ח

ימי השלמות ומבחנים -  5-6/06/2018 – כ"ב-כ"ג סיון תשע"ח

קבצים להורדה