בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

לו"ז שנתי

סמינריון הכרות לתלמידי שנה א':   9-10/10/2018    ל' בתשרי-א' בחשוון  תשע"ט

סמינריון בית-ספרי:  14-18/10/18   ה'-ט' בחשוון תשע"ט

פתיחת סמסטר א'  -  22/10/2018  י"ג חשוון  תשע"ט 

חופשת חנוכה  -  אין חופשה (מדליקים נרות במעלה) 

(המשך יבוא)