בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

דף פרופיל / רחל אליצור

במאי דקומנטריתסריטאי
טלפון: 
025476276