בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

תמר גן-צבי / מרצה

לסגל המרצים/ות
קורסים פעילים:

עורכת ויועצת עריכה. בין הסרטים שערכה: "שאלות של חיים ומוות" (בימוי: משה אלפי), ״שפירא ואני״ (בימוי: יורם סבו), "איש אמונים" (בימוי: גיל מזומן), "בת הרב" (בימוי: רחלי וסרמן) ועוד.