בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

אפרת כורם / מרצה

לסגל המרצים/ות
קורסים פעילים:

אין קורסים פעילים ברגע זה