בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

עריכת טריילרים וקידום אינטרנטי

הנגשה

ממשק
התאם את הממשק להקל בתנאים שונים.
גודל הפונט
מציג את הדף בניגודיות גבוהה.
מציג את הדף בשחור לבן
יכול לסייע במתקשים לעבד תנועות מסך מהירות.

האם האינטרנט יוצר שפה קולנועית חדשה? או שהוא פשוט מציע סוג מסך נוסף לצפייה בסרטים, מבלי שיתרחש כל שינוי בשפה הקולנועית? הקורס ידון בנושאים אלה וישלב עבודה מעשית של סטודנטיות וסטודנטים, כדי לנסות לענות על השאלה מתוך ניסוי וטעיה/תעיה.

לקורס אביא שלל דוגמאות ואציע את הראייה שלי עליהן, הנובעת מתוך התבוננות מתמדת על עולם הקולנוע. אני מביא את הפרספקטיבה של 22 שנות יצירה פעילה במסגרת המסורתית של הקולנוע והמבט האחר שאני מציע מסתמך על ההשוואה בין שני העולמות. בנוסף, נערוך דיון נרחב, מלווה במקרי בוחן, של יוצרות ויוצרים שפעלו מחוץ לקופסה הקולנועית והגיעו לקהלי יעד באופן חוץ ממסדי.
מבנה זה של הקורס, המשלב בין דוגמאות לפרשנות שלי עליהם, מוזמן להיות מופרע בכל רגע ורגע על ידי העלאת שאלות של סטודנטים וסטודנטיות.

סמסטר א' תשע"ח
רביעי 9:00 - 10:30
מרצה: 
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 1.5
מיועד לשנים: 
ד'
מס' קורס: 
18306