בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

הסיפור האישי

הנגשה

ממשק
התאם את הממשק להקל בתנאים שונים.
גודל הפונט
מציג את הדף בניגודיות גבוהה.
מציג את הדף בשחור לבן
יכול לסייע במתקשים לעבד תנועות מסך מהירות.

מדובר בסדנה מעשית המובנית על ידי המנחה ותלויה בחומרי הגלם המובאים על ידי הסטודנטים.  לאורך הסמסטר ובמהלך כל המפגשים נוצרים חומרים אישיים חדשים.  על המשתתפים לכתוב, להקריא בכיתה ולהקשיב לחבריהם לשיעור.  בשלב הבא, עליהם לצלם, להקרין בכיתה ולהשתתף בשיחה על חומרי הגלם. בשלב שלישי, עליהם לערוך את חומרי הגלם שאספו, להביא אותם לצפייה בשיעור ולהשתתף בדיון על כך.
במפגשים הראשונים, עובדות ועובדים הסטודנטיות והסטודנטים על פיתוח הסיפור האישי של כל אחד ואחת מהם/ן באמצעות טקסט, תוך מחשבה מקבילה על הסרט העתידי בו יוצג הסיפור.  במהלך הקורס תידרש כתיבת טקסטים, כתיבת תסריט, עריכת תחקיר והצגתו במפגש, צילום בוידיאו ובכך יצירת חומרי גלם, עריכה ובסיום, יצירה דוקומנטרית אישית בוידיאו.

סמסטר ב' תשע"ח
חמישי 17:45 - 20:15
מרצה: 
נקודות זכות: 2.0
מיועד לשנים: 
א'
כיתה 3
מס' קורס: 
18478