בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

קבוצת עבודה בוידאותרפיה

הנגשה

ממשק
התאם את הממשק להקל בתנאים שונים.
גודל הפונט
מציג את הדף בניגודיות גבוהה.
מציג את הדף בשחור לבן
יכול לסייע במתקשים לעבד תנועות מסך מהירות.
סמסטר א' תשע"ח
חמישי 17:45 - 20:15
נקודות זכות: 2.0
מיועד לשנים: 
א'
מס' קורס: 
18920