בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

עריכה

הנגשה

ממשק
התאם את הממשק להקל בתנאים שונים.
גודל הפונט
מציג את הדף בניגודיות גבוהה.
מציג את הדף בשחור לבן
יכול לסייע במתקשים לעבד תנועות מסך מהירות.

במהלך הרוקס נלמד להתמצא במדיה דיגיטאלית ולתרגל באופן מעשי כיצד המאפשרת הטכנולוגיה מבע אמנותי.

הקורס יתמקד בשלב הpost production ובעריכת וידאו בפלטפורמות שונות בגישה המשלבת את הפן הטכנולוגי עם היומרה האומנותית בחיץ בין טיפול וקולנוע. במהלך 12 המפגשים הסטודנטים ילמדו עריכת וידאו ואופנים לישם את עבודתם במדיה דיגיטאלית. לצורך המחשת הנושאים הנלמדים יוקרנו דוגמאות מהקולנוע לצד שיעורים העוסקים במבנה ובתיאוריות עריכה קלאסיות.

סמסטר א' תשע"ח
חמישי 14:45 - 16:15
מרצה: 
נקודות זכות: 1.5
מיועד לשנים: 
א'
מס' קורס: 
18926