בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

וידאו תרפיה הלכה למעשה

הנגשה

ממשק
התאם את הממשק להקל בתנאים שונים.
גודל הפונט
מציג את הדף בניגודיות גבוהה.
מציג את הדף בשחור לבן
יכול לסייע במתקשים לעבד תנועות מסך מהירות.

הקורס מפגיש בין שפת הקולנוע ושפת הטיפול דרך תאורטיקנים  ומושגים מרכזיים. באמצעות עבודה חוויתית נבחן כיצד מושגים אלו מתחברים אל המרחב הקולנועי ונראה באמצעות דוגמאות בשטח את היתרונות האתגרים שמציב לנו שדה הוידיאותרפיה.

סמסטר הפקה תשע"ח
חמישי 17:45 - 20:15
נקודות זכות: 2.0
מיועד לשנים: 
א'
מס' קורס: 
20026