בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

מרעיון לתסריט חפץ

הנגשה

ממשק
התאם את הממשק להקל בתנאים שונים.
גודל הפונט
מציג את הדף בניגודיות גבוהה.
מציג את הדף בשחור לבן
יכול לסייע במתקשים לעבד תנועות מסך מהירות.

בקורס זה יכתבו תסריטי הגמר העלילתיים של שנה א' שמה שעומד במרכזם הוא חפץ אחד המניע את העלילה והסרט (ראו גם "סדנת חפץ" להרחבה). התסריטים ידונו גם בשיעורי הבימוי ויוכנו שם לקראת צילומים בקיץ.

סמסטר ב' תשע"ט
רביעי 9:00 - 10:30
מרצה: 
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 2.0
מיועד לשנים: 
א'
מס' קורס: 
21018