בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

סרט גמר עלילתי

הנגשה

ממשק
התאם את הממשק להקל בתנאים שונים.
גודל הפונט
מציג את הדף בניגודיות גבוהה.
מציג את הדף בשחור לבן
יכול לסייע במתקשים לעבד תנועות מסך מהירות.
סמסטר הפקה תשע"ט
8:00 - 9:00
מרצה: 
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 15.0
מיועד לשנים: 
ד'
מס' קורס: 
22112