בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

התמחות בצילום

הנגשה

ממשק
התאם את הממשק להקל בתנאים שונים.
גודל הפונט
מציג את הדף בניגודיות גבוהה.
מציג את הדף בשחור לבן
יכול לסייע במתקשים לעבד תנועות מסך מהירות.
סמסטר ב' תשע"ט
ראשון 10:00 - 14:00
מרצה: 
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 1.0
מיועד לשנים: 
ג'
מס' קורס: 
22517