בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

כתיבה תעודית

הנגשה

ממשק
התאם את הממשק להקל בתנאים שונים.
גודל הפונט
מציג את הדף בניגודיות גבוהה.
מציג את הדף בשחור לבן
יכול לסייע במתקשים לעבד תנועות מסך מהירות.
סמסטר א' תש"פ
רביעי 13:45 - 16:00
מרצה: 
נקודות זכות: 2.0
מיועד לשנים: 
א'
מס' קורס: 
23718