תולדות הקולנוע ג

הנגשה

ממשק
התאם את הממשק להקל בתנאים שונים.
גודל הפונט
מציג את הדף בניגודיות גבוהה.
מציג את הדף בשחור לבן
יכול לסייע במתקשים לעבד תנועות מסך מהירות.

בשנה זו נתמקד בגל החדש הצרפתי ותור הזהב של שנות השבעים בקולנוע האמריקאי ("הגל החדש" האמריקאי). ובנוסף נתעמק בהתפתחותו של הקולנוע הלאומי במדינות שונות בעולם.

סמסטר שנתי תשפ"א
רביעי 12:15 - 13:45
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 3.0
מיועד לשנים: 
ג'
מס' קורס: 
25480