בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

מהמילה הכתובה לפריים המצולים - כתיבת שוטינג

הנגשה

ממשק
התאם את הממשק להקל בתנאים שונים.
גודל הפונט
מציג את הדף בניגודיות גבוהה.
מציג את הדף בשחור לבן
יכול לסייע במתקשים לעבד תנועות מסך מהירות.

הקורס ידון במרכיביו האסתטיים של הטקסט הסיפורי ובאבני הדרך לבניית שוטינג, תוך התייחסות להתפתחותן ההיסטורית של יחידות הצילום.

המעבר מתסריט לתכנון צילומים כרוך בבניית גשרים ובמילוי פערים שבין המלה הכתובה לפריים המצולם.
המתח בין טקסט לתמונה נמצא בגרעין הדיאלקטי של העשייה הקולנועית, שהרי לא כל מה שכתוב מצולם ולא כל מה שמצולם נוכח טקסטואלית.        
אולם, בעוד שמלאכת כתיבת התסריט מעוגנת ביסודות דרמטיים מנומקים, המחשבה על תכנון הצילומים נותרת לרוב אמורפית ואקראית, לכאורה.   
דרך ניתוח עבודות של במאים עם שותפיהם הצלמים, מהלך השיעורים כולל הקניית כלים לדיאלוג בין במאי לצלם, עם התמקדות בתסריטים של משתתפי הקורס.  
הסטודנטים נדרשים להציג את עולמם האסתטי ולנמק את בחירותיהם במעבר מתוכן לצורה, לקראת צילומי סרט הגמר. 

סמסטר א' תשפ"א
שלישי 13:00 - 15:30
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 2.0
מיועד לשנים: 
ד'
מס' קורס: 
25530