בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

סדרת רשת תעודית

הנגשה

ממשק
התאם את הממשק להקל בתנאים שונים.
גודל הפונט
מציג את הדף בניגודיות גבוהה.
מציג את הדף בשחור לבן
יכול לסייע במתקשים לעבד תנועות מסך מהירות.

קורס המשלב רקע עיוני והתנסות מעשית ביצירת סדרת רשת

בקורס נלמד על התפתחות סדרות הרשת בישראל בשנים האחרונות

ונתנסה בתנליך יצירתי של פיתוח ותחקיר רעיון מקורי לסדרת רשת תיעודית.

המטרה להגיע בסוף הסימסטר להצעה כתובה וחומרים מצולמים לסדרת רשת.

סמסטר א' תשפ"א
שני 11:45 - 14:15
מרצה: 
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 2.0
מיועד לשנים: 
ב'
מס' קורס: 
25744