בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

ועד מנהל

פנחס מעוז- יו"ר העמותה

אדוארדו שובל- יו"ר הועד המנהל

מנחם גרנית

גיל דויטש

ג'ון מדבד

נורית פריד