בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

איך לתרום

תרומה מוכרת לצרכי מס בארה"ב ובישראל

לתרומות בארץ: ניתן לשלוח שיק לפקודת בית הספר לקולנוע מעלה בכתובת:
בית הספר לקולנוע מעלה
שבטי ישראל 20
ירושלים 95105
לידי שולמית אביב

לתרומות באמצעות כרטיס אשראי: 02-6277366 שלוחה 3 ( שולה )

לתרומות מארה"ב: נא לכתוב שיק לפקודת Central Fund of Israel
עבור בית הספר לקולנוע מעלה
ולשלוח לכתובת:

Central Fund of Israel
c/o Marcus Brothers Textiles
980 6th Avenue
New York, NY 10018
U.S.A

או לכתובת:

Central Fund of Israel
13 Hagoel Street
 Efrat , 90435
ISRAEL