בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)