בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

נושאים לדיון

סרטי מעלה מעוררים דיון בנושאים רבים

את רשימת הנושאים ניתן למצוא בקטלוג הסרטים שלנו בצד ימין "סרטים על פי תיוג"

לרעיונות נוספים ניתן לכתוב ל: einat@maale.co.il, cheli@maale.co.il