בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

A Little Bit Different - קצת אחרת