תוכנית הלימודים

הנגשה

ממשק
התאם את הממשק להקל בתנאים שונים.
גודל הפונט
מציג את הדף בניגודיות גבוהה.
מציג את הדף בשחור לבן
יכול לסייע במתקשים לעבד תנועות מסך מהירות.

הלימודים בבית הספר כוללים  לימודים מקצועיים, לימודי תאוריה ולימודים מעשיים. האידאולוגיה של בית הספר מכוונת להכשרת הסטודנט כ-"Total Filmmaker", היינו, כאיש קולנוע השולט בכל מקצועות העשייה וגם ביסודות התרבות היהודית והמערבית. לפיכך נלמדים בבית הספר כל מקצועות הבימוי וההפקה, ובמקביל גם לימודי תאוריה (תולדות הקולנוע, תרבות המערב, תולדות האמנות ועוד) ולימודי העשרה (תרבות יהודית, פילוסופיה מערבית ועוד). מדי שנה מתקיימות סדנאות מקצועיות בליווי המרצים בהן מתנסים הסטודנטים בבימוי, צילום, הפקה ועריכה של סצינה אחת או יותר מתוך פרויקט הגמר שלהם. בסוף כל שנה מגיש כל סטודנט שני סרטי גמר – עלילתי ותיעודי. במהלך שנים א׳-ג׳ מתקיימים הלימודים בבית הספר במשך שלושה ימים בשבוע (ימים ב,ג,ד). בשנה ד' הלימודים הם בני יום אחד בשבוע ויתר הזמן מוקדש להפקת סרטי הגמר ולעריכתם.

התמחויות

בית הספר מעודד ומשקיע משאבים רבים בהתמחויות עבור סטודנטים מצטיינים בתחומי הצילום, ההפקה והעריכה. התמחויות אלו מתקיימות בשנים ג׳ ו-ד׳ והן מכשירות את הסטודנטים להשתלב בתחום זה מיד עם תום לימודיהם, זאת בנוסף להיותם במאים וכותבים. על פי המלצת הצוות המקצועי נבחרים הסטודנטים להתמחויות, ומקבלים לימודי העשרה, התנסות מעשית והכשרה מעבר לנלמד בכיתה.

שנה א

את שנה א' אנו מכנים במעלה "שנת ההתנסות". בשנה זו נחשפים הסטודנטים לראשונה אל שפת הקולנוע וחוקיה. הסטודנטים מתנסים ולומדים לשלוט  בציוד עריכה (AVID), צילום ותאורה. הם מתנסים בכתיבה ובבימוי של שני סרטים עלילתיים קצרים (עד 5 דקות כל אחד) ללא דיאלוגים, ובמקביל ביצירת שני סרטים תיעודיים (עד עשר דקות כל אחד). במהלך שנה א' מתקיימים שתי סדנאות מקצועיות (אחת בכל סמסטר) בהן מתרגלים הסטודנטים את תפקידי הסט השונים של צילום סצינה בזמן אמת.

קורסי שנה א׳ >>

שנה ב

שנה ב' היא "שנת ההתמקצעות". לאחר שהתנסו הסטודנטים בשנה א' וחוו בפעם הראשונה עשייה של סרט עלילתי ותיעודי, בצוותים מצומצמים יחסית, בשנה זו מעמיקים ומתמקצעים הסטודנטים בתפקידי הקולנוע השונים כגון: כתיבה, בימוי, צילום, עריכה, הפקה ועוד. במהלך שנה זו מתקיימות ארבע סדנאות בנות יום שלם במהלכן מתנסים הסטודנטים בבימוי וצילום סצינות מתוך סרטי הגמר העלילתיים שלהם. במהלך השנה מביים כל סטודנט מספר תרגילים עלילתיים ותיעודיים, ובסופה מביים כל סטודנט סרט גמר עלילתי (עד 10 דקות, כולל דיאלוגים) וסרט גמר תיעודי (עד 12 דקות).

קורסי שנה ב׳ >>

שנה ג

שנה ג' היא "שנת ההתמחות". בשנה זו ניתנת אפשרות לכל סטודנט להתחיל לעבוד על סרט הגמר שלו, עלילתי ו/או תיעודי. במהלך השנה מתקיימות חמש סדנאות עלילתיות יחד עם המרצים בתחומים המקצועיים, המכשירות את הסטודנטים לקראת הפקת סרטי הגמר.

בנוסף, מקבלת נבחרת של סטודנטים מצטיינים בתחומים: צילום, הפקה, עריכה או הקלטה, שיעורים, סדנאות ושעות התנסות, המכשירות אותם לרמה מקצועית שתאפשר השתלבות מיידית בתעשייה.  

קורסי שנה ג׳ >>

שנה ד

״שנת הגמר״. במהלך שנה זו יוצאים התלמידים אל הפקות הגמר העלילתיות שלהם ובמקביל עורכים את סרטיהם התיעודיים. בשנה זו הלימודים מתקיימים ביום אחד בלבד בכל שבוע, ויתר הזמן מוקדש להפקות הגמר ולעריכה.

קורסי שנה ד׳ >>

 

ייעוץ לימודים ויום פתוח למסלולי קולנוע ותסריטאות
הלל ראטה -
058-6992323
Hillel@maale.co.il

הרשמה
תהילה, מזכירות אקדמית
02-6277366
tehila@maale.co.il