מידע לסטודנטים - מסלול קולנוע

הנגשה

ממשק
התאם את הממשק להקל בתנאים שונים.
גודל הפונט
מציג את הדף בניגודיות גבוהה.
מציג את הדף בשחור לבן
יכול לסייע במתקשים לעבד תנועות מסך מהירות.

:לוח שנה אקדמי תשפ"ב

סמינריון הכרות שנה א' (בלבד) 12.10.2021 (ו' חשון) -מ9:00 עד 19:00

סמינריון בית ספרי (שנים א+ב+ג+ד) ימים ב, ג, ד (18-20/10)
(יב-יד חשוון) מ9:00 עד 19:00  

סמינריון תסריטאות (שנים א+ב) יום ב' 18/10 יב' חשון, מ9:00 עד 19:00

פתיחת סימסטר א': 25/10/21 (יט' חשוון תשפ"ב) 

(בחנוכה - לימודים כרגיל):

חופשת סמ' א  31/1/22 (כ"ט בשבט) עד  13/2/22 (י"ב אדר א) 

     
שבוע כתיבה לשנה ג' (בלבד) - לא סופי! -  31/1-4/2 (י"ח-כ"ב בשבט) 09:00-18:00
 
פתיחת סימסטר ב': 14/2/22 (י"ג אדר א)
חופשת פסח: 11-23/4 (י'-כ"ב בניסן)
חופשת יום הזכרון ויום העצמאות: 4-5/5/22 (ג'-ד' באייר)

סוף סמסטר ב': 1/6/22 ב' סיוון תשפ"ב