מידע לסטודנטים - מסלול קולנוע

הנגשה

ממשק
התאם את הממשק להקל בתנאים שונים.
גודל הפונט
מציג את הדף בניגודיות גבוהה.
מציג את הדף בשחור לבן
יכול לסייע במתקשים לעבד תנועות מסך מהירות.

לוח שנה אקדמי

סמינריון הכרות שנה א' (בלבד) 27.10.2019 (כ"ח תשרי) מ9:00 עד 19:00

סמינריון בית ספרי (שנים א+ב+ג+ד+ תסריטאים) ימים ב, ג, ד (28-29-30/10)
(כ"ט-ל' תשרי-א' חשוון) מ9:00 עד 19:00  
פתיחת סימסטר א': 4/11/19 (ו' חשוון תש"פ) 

(בחנוכה - לימודים כרגיל)

יום עיון לסיום סימסטר א':  3/2/20 (ח' בשבט תש"פ)

ימי השלמות לסימסטר א': 4-5/2/20 (ט'-י' שבט תש"פ)

חופשת סמ א  6/2/20 (י"א בשבט תש"פ) עד  19/2/20 (כ"ד בשבט תש"פ)
     
שבוע כתיבה לשנה ג' (בלבד) 09-13/02/2020 (י"ד-י"ח בשבט תש"פ)
 
פתיחת סימסטר ב': 24/2/20 (כ"ט בשבט תש"פ)
חופשת פורים: 9-10-11/3/20 (י"ג-י"ד-ט"ו באדר תש"פ)
חופשת פסח: 6/4/20-15/4/20 (י"ב-כ"א בניסן תש"פ)
חופשת יום הזכרון ויום העצמאות: 28-9/4/20 (ד'-ה' באייר תש"פ)
יום עיון לסיום השנה: 22/6/20 (ל' סיון תש"פ)

ימי השלמות סימסטר ב': 23-4/6/20 (א'-ב' תמוז תש"פ)