בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

מסלול קולנוע - מידע לסטודנטים

הנגשה

ממשק
התאם את הממשק להקל בתנאים שונים.
גודל הפונט
מציג את הדף בניגודיות גבוהה.
מציג את הדף בשחור לבן
יכול לסייע במתקשים לעבד תנועות מסך מהירות.

לוח שנה אקדמי

סמינריון היכרות לתלמידי שנה א' // ל' בתשרי - א' בחשוון תשע"ט, 9-10.10.18

סמינריון בית-ספרי // ה'-ט' בחשוון תשע"ט, 14-18.10.18

פתיחת סמסטר א' // י"ג חשוון תשע"ט 22.10.18

חופשת חנוכה // אין חופשה (מדליקים נרות במעלה)

יום עיון לסיום סמסטר א' //ט"ו בשבט תשע"ט, 21.1.19

ימי השלמה לסמסטר א' //  ט"ז-י"ז בשבט תשע"ט, 22-23.1.19

חופשת סמסטר // י"ח בשבט - ה' אדר א' תשע"ט, 24.1.19-10.2.19  

פתיחת סמסטר ב' //באדר א' תשע"ט, 11.2.19  ו'

תענית אסתר // י"ג באדר ב', 20.3.19 - חצי יום לימודים (מסיימים בשעה 14:00)

חופשת פסח // ו'-כ״ג בניסן תשע"ט, 11-28.4.19

ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל // ב' באייר תשע"ט, 7.5.19 - חצי יום לימודים (מסיימים בשעה 14:00)

יום הזיכרון לחללי צה"ל (ערב יום העצמאות) // ג' באייר תשע"ט, 8.5.19 - אין לימודים

יום עיון לסיום שנה"ל // כ"ט באייר תשע"ט, 3.6.19

ימי השלמה לסמסטר ב' // א'-ב' סיוון תשע"ט, 4-5.6.19