מלגות

הנגשה

ממשק
התאם את הממשק להקל בתנאים שונים.
גודל הפונט
מציג את הדף בניגודיות גבוהה.
מציג את הדף בשחור לבן
יכול לסייע במתקשים לעבד תנועות מסך מהירות.

בית ספר מעלה תומך בתלמידים ומעניק מלגות תמיכה שונות.

נוסף על המלגות הללו, ניתן להגיש בקשה למלגת הניתנות על בסיס סוציו-אקונומי והצטיינות, בכל שנת לימודים. למידע אודות מלגות אלה ניתן לפנות למזכירות האקדמית: בטלפון  02-6277366 שלוחה 0, או במייל tehila@maale.co.il.

לרשימת המלגות לסטודנטים בירושלים באתר מידעל'ה - לחצו כאן