בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

מלגות

הנגשה

ממשק
התאם את הממשק להקל בתנאים שונים.
גודל הפונט
מציג את הדף בניגודיות גבוהה.
מציג את הדף בשחור לבן
יכול לסייע במתקשים לעבד תנועות מסך מהירות.

1 .לנרשמים לשנה א' במסלול קולנוע, מלגה בסך 5,000 ₪.

2 .ללומדים במכללה האקדמית הרצוג במקביל ללמודים במעלה, מלגה נוספת בסך 1,500 ₪ לכל שנת לימודים בכפוף להצגת אישור על סיום שנת לימודים.
3 .לבעלי תואר אקדמי הנרשמים למסלול ללימודי קולנוע, מלגה נוספת בסך 2,500 ₪ בכל שנת לימודים בכפוף להצגת תעודה או אישור זכאות לתואר.

נוסף על המלגות הללו, ניתן להגיש בקשה למלגת הניתנות על בסיס סוציו-אקונומי והצטיינות, בכל שנת לימודים. למידע אודות מלגות אלה ניתן לפנות למזכירות האקדמית: בטלפון  02-6277366 שלוחה 0, או במייל tehila@maale.co.il.