מידע לסטודנטים - מסלול תסריטאות

הנגשה

ממשק
התאם את הממשק להקל בתנאים שונים.
גודל הפונט
מציג את הדף בניגודיות גבוהה.
מציג את הדף בשחור לבן
יכול לסייע במתקשים לעבד תנועות מסך מהירות.

לוח שנה אקדמי - מסלול תסריטאות

סמינריון בית ספרי: ימים ב׳, ג׳, ד׳ 28-30.10.19 (כ"ט-ל' תשרי  -א' חשוון) מ-9:00 עד 19:00 (לתסריטאים רק יום ב׳ חובה)

פתיחת סימסטר א': 4.11.19 (ו' חשוון תש"פ) 

בחנוכה לימודים כרגיל

יום עיון לסיום סימסטר א':  3.2.20 (ח' בשבט תש"פ)

חופשת סימסטר א׳:  10.2.20 (ט"ו בשבט תש"פ) עד  19.2.20 (כ"ד בשבט תש"פ)

פתיחת סימסטר ב': 24.2.20 (כ"ט בשבט תש"פ)

חופשת פורים: 9.3.20 (י"ג באדר תש"פ)

חופשת פסח: 6.4.20-15.4.20 (י"ב-כ"א בניסן תש"פ)

יום עיון לסיום השנה: 22.6.20 (ל' סיון תש"פ)