בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

מלגות

הנגשה

ממשק
התאם את הממשק להקל בתנאים שונים.
גודל הפונט
מציג את הדף בניגודיות גבוהה.
מציג את הדף בשחור לבן
יכול לסייע במתקשים לעבד תנועות מסך מהירות.

1 .לנרשמים לשנה א' במסלול תסריטאות, מלגה בסך 1,000 ₪. 

2 .ללומדים במכללה האקדמית הרצוג במקביל ללימודים במעלה (בכפוף לתנאים), מלגה נוספת בסך 1,000 ₪. 

נוסף על המלגות הללו, ניתן להגיש בקשה למלגת הניתנות על בסיס סוציו-אקונומי והצטיינות, בכל שנת לימודים. למידע אודות מלגות אלה ניתן לפנות למזכירות האקדמית: בטלפון  02-6277366 שלוחה 0, או במייל marisol@maale.co.il.