בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

מסלול תסריטאות - מלגות

הנגשה

ממשק
התאם את הממשק להקל בתנאים שונים.
גודל הפונט
מציג את הדף בניגודיות גבוהה.
מציג את הדף בשחור לבן
יכול לסייע במתקשים לעבד תנועות מסך מהירות.

לכל נרשם לשנה א' בשנת הלימודים תש"פ מעניק בית הספר ״מעלה״ מלגה בגובה 1,000 ש"ח.

לסטודנטים הלומדים לימודי השלמה לתואר אקדמי במקביל ללימודים במעלה (בכפוף לתנאים) מעניק בית הספר ״מעלה״ מלגה נוספת בסך 1000 ש״ח בכל שנה.

נוסף על המלגות הללו, ניתן להגיש בקשה למלגת הניתנות על בסיס סוציו-אקונומי והצטיינות, בכל שנת לימודים. למידע אודות מלגות אלה ניתן לפנות למזכירות האקדמית: בטלפון  02-6277366 שלוחה 0, או במייל marisol@maale.co.il.