בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

מלגות

כמה זה עולה לי?

קרן ירושלים מאפשרת למספר מסויים של תלמידי וידאו תרפיה לקבל מלגה, עבור הנחיית קבוצות וידאו תרפיה.