User account

הנגשה

ממשק
התאם את הממשק להקל בתנאים שונים.
גודל הפונט
מציג את הדף בניגודיות גבוהה.
מציג את הדף בשחור לבן
יכול לסייע במתקשים לעבד תנועות מסך מהירות.
באפשרותך להתחבר אם שם המשתמש או כתובת המייל המוזנת במערכת.
שדה הסיסמה רגיש לאותיות גדולות.