בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

קורסים וידאותרפיה

שנה א'

הסיפור האישי

מרצה:
מדובר בסדנה מעשית המובנית על ידי המנחה ותלויה בחומרי הגלם המובאים על ידי הסטודנטים. לאורך הסמסטר ובמהלך כל המפגשים נוצרים חומרים אישיים...המשך >

וידאו תרפיה הלכה למעשה

מרצה:
הקורס מפגיש בין שפת הקולנוע ושפת הטיפול דרך תאורטיקנים ומושגים מרכזיים. באמצעות עבודה חוויתית נבחן כיצד מושגים אלו מתחברים אל המרחב...המשך >

עריכה

מרצה:
במהלך הרוקס נלמד להתמצא במדיה דיגיטאלית ולתרגל באופן מעשי כיצד המאפשרת הטכנולוגיה מבע אמנותי. הקורס יתמקד בשלב הpost production ובעריכת...המשך >

פסיכודרמה

מרצה:
פסיכודרמה הינה השקפת עולם וטכניקה טיפולית, המזמינה לחקור בעיות חברתיות ופסיכולוגיות, בדרך של פעולה. "לפעול את האירועים במקום לדבר עליהם"...המשך >

קולנוע עלילתי

מרצה:
הקורס בא להקנות כלים למימוש רעיונות במלאכת המחשבת של מלאכת הבימוי הקולנועי ותרגום התוכן של התסריט לצורה של סרט במקביל לעבודה בקבוצות. מהלך...המשך >

תסריטאות

מרצה:

שנה ב'