"המהפכה הצרפתית" התקבל לפסטיבלים באירופה

Accessibility

Interface
Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.
This renders the document in high contrast mode.
This renders the document as white on black
This can help those with trouble processing rapid screen movements.
18.5.15 | 18:15

סרטו של חי אפיק "המהפכה הצרפתית" התקבל לפסטיבל וולנסיה הבינלאומי בספרד ולפסטיבל אודנס הבינלאומי בדנמרק.