הגיבור הקולנועי

Accessibility

Interface
Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.
This renders the document in high contrast mode.
This renders the document as white on black
This can help those with trouble processing rapid screen movements.

תוך כדי הקניית המושגים הבסיסיים הדרושים לכתיבת תסריט קולנועי, ע"י כתיבת עבודות וצפייה משותפת, ייבחן מסעה של הדמות הקולנועית בנבכי העלילה.  

Semester 2 תשע"ט
Monday 11:45 - 14:15
Teacher: 
Track: 
Filmmaker
credit points: 2.0
Year of Study: 
First year
course number: 
20994