the Ma'aleh school of television, film & the arts, Jerusalem

הקרנת סרטים, ערב יום ירושלים

Accessibility

Interface
Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.
This renders the document in high contrast mode.
This renders the document as white on black
This can help those with trouble processing rapid screen movements.
29.5.19 | 13:30

מסורת זו מסורת.

הקרנת סרטים בבית הספר, במוצאי שבת, ערב יום ירושלים, בין השעות 22:00-02:00

הכניסה חינם, כל הקודם זוכה. 

רשימת הסרטים:

באולם: סרטים חדשים

1. פופ 30 (עלילתי, 20 דק')

2. פני הים (עלילתי, 18 דק')

3. דברים פשוטים (תעודי, 30 דק') 

4.  Give it Back(עלילתי, 15 דק')

5. כוח משיכה (עלילתי, 18 דק')

6. במקום שממנו רואים את הסוף (עלילתי, 18 דק')

7. להיות קופרמן (עלילתי, 16 דק')

8. אחוות לוחמים (עלילתי, 17 דק')

9. עם התשוקות שלו (עלילתי, 15 דק')

10. כוונות (תעודי, 27 דק')

כיתה 1:

1. 71 מטר מרובע (עלילתי, 28 דק')

2.  כמו בבית (עלילתי, 13 דק')

3.  פרלמנט ארוחת הבוקר (תעודי, 45 דק') 

4.  אני מוכן (עלילתי, 15 דק')

5.  לבד (תעודי, 18 דק')

6.  הבת של הקברן (עלילתי, 18  דק')

7.  קרן אור (תעודי, 30 דק')

8.  חוק הדתיים השלובים (עלילתי, 25 דק')

9.  בינתיים מזל (תעודי, 29 דק')

10. המהפכה הצרפתית (עלילתי, 20 דק')

11. וזר לא יבין זאת (עלילתי, 23 דק')

12. חנה יפה (תעודי, 22 דק')

 

כיתה 2:

1. שמעלקי (עלילתי, 18 דק')

2. פיגוע (עלילתי, 16 דק')

3. אב ובנו (תעודי, 32 דק') 

4. אושרי (עלילתי, 15 דק')

5. אוכרוז' דיבוק (עלילתי, 18 דק')

6. אף פעם לא נעול (תעודי, 14 דק')

7. מז'ינקע (עלילתי, 16 דק')

8. כמעט ליאם (תעודי, 27 דק')

9. שמיל (עלילתי, 13 דק')

10. סוניה צופיה (תעודי, 14 דק')