סרטי מעלה בסקרמנטו קליפורניה

Accessibility

Interface
Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.
This renders the document in high contrast mode.
This renders the document as white on black
This can help those with trouble processing rapid screen movements.
31.1.21 | 15:15

הסרטים:
 "The Little Dictator" של נורית כהן ועמנואל כהן
״Cold Water״ של תהילה פטר דנסקר
״Barriers״ של גולן רייז
״Sushi, Meatballs & Everything״ של ליאל שרון גור
ו״The Gravedigger's Daughter״ של שירה גבאי
יוקרנו ב Sacramento Jewish Film Festival, ארה״ב, בתאריכים 3-24 למרץ