Filmmaker track - teachers

Accessibility

Interface
Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.
This renders the document in high contrast mode.
This renders the document as white on black
This can help those with trouble processing rapid screen movements.

בבית הספר מלמדים מיטב היוצרים מתעשיית הקולנוע והטלוויזיה הישראלית, כמו גם אנשי אקדמיה ותרבות מרכזיים בחברה הישראלית. בית הספר מעמיד את הרף המקצועי של הלימוד והעשייה במקום גבוה ביותר, ומאמין בהכשרתו של הסטודנט לא רק כקולנוען ויוצר מצטיין אלא גם כאיש רחב אופקים בעל ידע רב בתרבות היהודית ובפילוסופיה המערבית, המביא אל החברה אמירה משמעותית באמצעות הסרטים שהוא יוצר.

סגל המרצים >>