תחקיר

Accessibility

Interface
Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.
This renders the document in high contrast mode.
This renders the document as white on black
This can help those with trouble processing rapid screen movements.

לימוד יסודות התחקיר לסרט התיעודי והעלילתי. כיצד לומדים ומתחקרים נושא או אדם לא מוכר? מהם אמצעי התחקיר העומדים לרשותנו וכיצד ניתן להשתמש בהם? איזה שימוש ניתן לעשות במאגרי מידע ובחומרי ארכיון? בסיום הקורס התלמידים יסעו לסיור מודרך בארכיון ע"ש סטיבן שפילברג הנמצא באוניברסיטת הר הצופים.

Semester 1 תשע"ט
Wednesday 10:45 - 12:15
Teacher: 
Track: 
Filmmaker
credit points: 1.5
Year of Study: 
First year
Room 3
course number: 
20985