מידע לסטודנטים - מסלול תסריטאות

Accessibility

Interface
Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.
This renders the document in high contrast mode.
This renders the document as white on black
This can help those with trouble processing rapid screen movements.

לוח שנה אקדמי - מסלול תסריטאות

סמינריון בית ספרי: ימים ב׳, ג׳, ד׳ 28-30.10.19 (כ"ט-ל' תשרי  -א' חשוון) מ-9:00 עד 19:00 (לתסריטאים רק יום ב׳ חובה)

פתיחת סימסטר א': 4.11.19 (ו' חשוון תש"פ) 

בחנוכה לימודים כרגיל

יום עיון לסיום סימסטר א':  3.2.20 (ח' בשבט תש"פ)

חופשת סימסטר א׳:  10.2.20 (ט"ו בשבט תש"פ) עד  19.2.20 (כ"ד בשבט תש"פ)

פתיחת סימסטר ב': 24.2.20 (כ"ט בשבט תש"פ)

חופשת פורים: 9.3.20 (י"ג באדר תש"פ)

חופשת פסח: 6.4.20-15.4.20 (י"ב-כ"א בניסן תש"פ)

יום עיון לסיום השנה: 22.6.20 (ל' סיון תש"פ)