כתיבה יוצרת

Accessibility

Interface
Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.
This renders the document in high contrast mode.
This renders the document as white on black
This can help those with trouble processing rapid screen movements.

סדנת כתיבה

בקורס נתנסה בכתיבה חופשית שמשחררת מעצורים, מעניקה השראה, מרטיבה את השגרה, ועשויה גם לתת "מפתח" למה שמעניין, מטריד, "מזמזם" לנו ושעשוי גם להתפתח ליצירה בנפח משמעותי יותר כי בסופו של דבר, אנחנו תמיד כותבים את עצמנו....

במהלך הקורס תתנסנה בתרגילי כתיבה מגוונים כשחלק מהלימוד הוא גם לתת להם "קול" – ואחרי כתיבתם- תקראו אותם בכיתה ותקבלו משוב ממשתתפות הקורס ומהמנחה. המשוב משמעותי לא רק למקבלת המשוב, אלא גם לנותנת המשוב שמפתחת בעזרתו רגישות למילה ולמה שמסתתר תחתיה.

Semester 2 תשפ"א
Wednesday 9:30 - 11:00
Teacher: 
credit points: 1.5
Year of Study: 
First year
course number: 
25545