כתיבה יוצרת

הנגשה

ממשק
התאם את הממשק להקל בתנאים שונים.
גודל הפונט
מציג את הדף בניגודיות גבוהה.
מציג את הדף בשחור לבן
יכול לסייע במתקשים לעבד תנועות מסך מהירות.

סדנת כתיבה

בקורס נתנסה בכתיבה חופשית שמשחררת מעצורים, מעניקה השראה, מרטיבה את השגרה, ועשויה גם לתת "מפתח" למה שמעניין, מטריד, "מזמזם" לנו ושעשוי גם להתפתח ליצירה בנפח משמעותי יותר כי בסופו של דבר, אנחנו תמיד כותבים את עצמנו....

במהלך הקורס תתנסנה בתרגילי כתיבה מגוונים כשחלק מהלימוד הוא גם לתת להם "קול" – ואחרי כתיבתם- תקראו אותם בכיתה ותקבלו משוב ממשתתפות הקורס ומהמנחה. המשוב משמעותי לא רק למקבלת המשוב, אלא גם לנותנת המשוב שמפתחת בעזרתו רגישות למילה ולמה שמסתתר תחתיה.

סמסטר ב' תשפ"א
רביעי 9:30 - 11:00
נקודות זכות: 1.5
מיועד לשנים: 
א'
מס' קורס: 
25545