בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

תסריטאות למתחילות

הנגשה

ממשק
התאם את הממשק להקל בתנאים שונים.
גודל הפונט
מציג את הדף בניגודיות גבוהה.
מציג את הדף בשחור לבן
יכול לסייע במתקשים לעבד תנועות מסך מהירות.

תסריט

התסריט הוא פורמט כתיבה לסרט והוא מהווה את תוכנית העבודה לבמאי.
בתסריט מוצגים הדמויות, השתלשלות הסיפור, אירועים דרמטיים וכמו שאנחנו אוהבים בדרך כלל הסיום הטוב.
לתסריט מבנה שונה מספר או הצגה ותסריטאות נותנת ארגז כלים לכתיבת סיפור שיהפוך לסרט מצולם ומוקלט.

סמסטר א' תשפ"א
רביעי 18:00 - 20:30
מרצה: 
נקודות זכות: 2.0
מיועד לשנים: 
א'
מס' קורס: 
25542