תולדות הקולנוע א

הנגשה

ממשק
התאם את הממשק להקל בתנאים שונים.
גודל הפונט
מציג את הדף בניגודיות גבוהה.
מציג את הדף בשחור לבן
יכול לסייע במתקשים לעבד תנועות מסך מהירות.

ניתוח ההיסטוריה הקולנועית מתוך גישה אינטרדיסציפלינרית, הבוחנת את מקורות ההשפעה ההיסטוריים והתרבותיים של התפתחות הקולנוע, תוך סקירה כרונולוגית של התפתחות המדיום, החל מהסרטים הראשונים של האחים לומייר ותומס אלווה אדיסון, דרך החלוצים הראשונים של השפה הקולנועית פורטר וגריפית', ועד לשיאה של תקופת הראינוע והופעתו של הקול בשלהי שנות השלושים.

סמסטר שנתי תשפ"א
רביעי 9:00 - 10:30
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 3.0
מיועד לשנים: 
א'
אולם
מס' קורס: 
25599