תחקיר

הנגשה

ממשק
התאם את הממשק להקל בתנאים שונים.
גודל הפונט
מציג את הדף בניגודיות גבוהה.
מציג את הדף בשחור לבן
יכול לסייע במתקשים לעבד תנועות מסך מהירות.

לימוד יסודות התחקיר לסרט התיעודי והעלילתי. כיצד לומדים ומתחקרים נושא או אדם לא מוכר? מהם אמצעי התחקיר העומדים לרשותנו וכיצד ניתן להשתמש בהם? איזה שימוש ניתן לעשות במאגרי מידע ובחומרי ארכיון? בסיום הקורס התלמידים יסעו לסיור מודרך בארכיון ע"ש סטיבן שפילברג הנמצא באוניברסיטת הר הצופים.

סמסטר א' תשפ"א
רביעי 10:45 - 12:15
מרצה: 
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 1.5
מיועד לשנים: 
א'
אולם
מס' קורס: 
25602