AVID ס"ב

הנגשה

ממשק
התאם את הממשק להקל בתנאים שונים.
גודל הפונט
מציג את הדף בניגודיות גבוהה.
מציג את הדף בשחור לבן
יכול לסייע במתקשים לעבד תנועות מסך מהירות.

בקורס נרכוש יכולת מקיפה לשימוש יעיל בתוכנת העריכה המובילה בעולם הקולנוע
והטלוויזיה: Composer Media Avid ונכיר את מרבית הכלים הטמונים בתוכה, תוך
הבנה של ההיבטים הטכניים והחישוביים של עיבוד וידאו במחשב.

סמסטר ב' תשפ"א
רביעי 17:00 - 19:30
מרצה: 
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 2.0
מיועד לשנים: 
א'
מס' קורס: 
25629