שימוש בציוד

הנגשה

ממשק
התאם את הממשק להקל בתנאים שונים.
גודל הפונט
מציג את הדף בניגודיות גבוהה.
מציג את הדף בשחור לבן
יכול לסייע במתקשים לעבד תנועות מסך מהירות.

קורס במסגרת סמינריון פתיחת השנה

קורס מזורז שבו ילמדו העקרונות הבסיסיים של שימוש בציוד צילום ותאורה: הפעלה נכונה של המצלמות והפנסים, אמצעי זהירות בסיסיים, ועקרונות מרכזיים בצילום ובתאורה לקולנוע. קורס מזורז זה מהווה הכנה לקורס "צילום ותאורה" שנערך בסמסטר א'.

סמסטר א' תשפ"א
שלישי, רביעי, חמישי 9:00 - 12:00
מרצה: 
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 1.0
מיועד לשנים: 
א'
מס' קורס: 
25757