עריכה - בסיסי

הנגשה

ממשק
התאם את הממשק להקל בתנאים שונים.
גודל הפונט
מציג את הדף בניגודיות גבוהה.
מציג את הדף בשחור לבן
יכול לסייע במתקשים לעבד תנועות מסך מהירות.

קורס המועבר במסגרת סמינריון פתיחת השנה

בקורס זה תלמד תוכנת העריכה AVID שהיא תוכנת העריכה המרכזית בעולם לעריכת סרטים עלילתיים ותיעודיים. בסיום הקורס יערך מבחן בקיאות על התוכנה. קורס זה מהווה מבוא לקורס שילמב באותו נושא בהמשך השנה.

סמסטר א' תשפ"א
שלישי, רביעי, חמישי 12:30 - 14:30
מרצה: 
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 0.5
מיועד לשנים: 
א'
מס' קורס: 
25760